Świnoujście Główne – Seebad Heringsdorf

 

Linia kolejowa Świnoujście – (Heringsdorf)

 

Linia kolejowa Świnoujście Główne – Seebad Heringsdorf – linia kolejowa o długości 7,77 km, łącząca Świnoujście z Heringsdorf. Linia istnieje obecnie tylko na odcinku Świnoujście Centrum – Seebad Heringsdorf i w tej części jest jednotorowa i niezelektryfikowana.

 

6 marca 1863 roku otwarto połączenie kolejowe Berlin-Pasewalk-Züssow-Stralsund. Późniejsze działania kupców z wyspy Uznam doprowadziły do tego, że 11 grudnia 1874 roku Berlińsko-Szczecińskie Towarzystwo Kolejowe (niem. Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft) uzyskało koncesję na budowę odnogi tej linii do Świnoujścia. 15 maja 1876 roku odnoga dotarła przez miasta Usedom i Garz do Świnoujścia, a 1 lipca 1894 roku otwarto linię Świnoujście Główne (niem. Swinemünde Hbf.) – Seebad Heringsdorf. Po II wojnie światowej linia przestała funkcjonować, na przełomie lat 50. i 60. XX wieku rozebrano torowisko na odcinku Świnoujście Główne – Seebad Ahlbeck, a przewozy wznowiono na pozostałym fragmencie linii. Pod koniec lat 80. z powodu niedofinansowania myślano o zamknięciu pozostałej części linii, lecz po zjednoczeniu Niemiec odstąpiono od tych planów, a nawet zawiązał się ruch na rzecz odbudowy kolei na wyspie Uznam w pierwotnym jej przebiegu, a głównym tego inicjatorem był Rudolf Lange, dawny mieszkaniec Świnoujścia.

W kwietniu 1994 roku powstał projekt stworzenia prywatnej spółki, która by zarządzała pozostałymi liniami kolejowymi na wyspie Uznam, 21 grudnia tego roku zrealizowano ten projekt i powstała Uznamska Kolej Nadmorska sp. z o.o. (niem. Usedomer Bäderbahn GmbH). Dnia 7 czerwca 1997 roku odbudowano fragment linii do granicy polsko-niemieckiej, gdzie zlokalizowano przystanek Ahlbeck Grenze. W 1999 r. przedłożony został plan wydłużenia linii do centrum Świnoujścia. Tuż przed wejściem Polski do strefy Schengen rozpoczęto budowę linii bez konieczności dodatkowej budowy przejścia granicznego, do nowej stacji o nazwie Świnoujście Centrum. Stację otwarto dla ruchu pasażerskiego 20 września 2008. W porównaniu do zlikwidowanej w latach 40. stacji Świnoujście Nieradków (niem. Swinemünde Bad) nowa stacja znajduje się ok. 300 m dalej w kierunku granicy.

 

Obsługą przewozów pasażerskich na linii zajmuje się Uznamska Kolej Nadmorska sp. z o.o. (UBB), która codziennie obsługuje na odcinku Świnoujście Centrum – Seebad Heringsdorf 22, a w okresie od maja do września 39 par pociągów dziennie, które kursują do stacji Seebad Heringsdorf, Wolgast, Züssow oraz Stralsund. W sezonie kursuje także pociąg dalekobieżny do Berlina.

 

Żródło wikipedia”