Linia kolejowa nr 408

Szczecin – Stobno – (Pasewalk)

 

Linia kolejowa nr 408 – linia łącząca stację Szczecin Główny z granicą państwa (przejście graniczne Gumieńce-Grambow).

 

  • Kategoria linii: drugorzędna
  • Liczba torów:
    • jednotorowa na odcinkach: 0,062-4,862 i 9,062-14,9
    • dwutorowa na odcinku 4,862-9,062
  • Sposób wykorzystania: pasażersko-towarowa
  • Elektryfikacja: na odcinku Szczecin Główny-Szczecin Gumieńce
  • Szerokość toru: normalnotorowa
  • Klasa linii: C3

 

Wykaz maksymalnych prędkości
(km/h)
odcinek linii pociągi
pasażerskie
szynobusy pociągi
towarowe
km pocz. km końcowy
0,062 13,194 80 80 60

 

Deklarowany czas przejazdu na odcinku Szczecin Główny-Grambow o dystansie 15 km wynosi 16 minut (według rozkładu jazdy 2010/2011). Obecnie ze Szczecina w kierunku Grambow kursuje 9 par pociągów regionalnych. Siedem par kursuje do stacji Lübeck Hauptbahnhof oraz po jednej do Schwerin Hauptbahnhof i Neubrandenburg.

 

Żródło wikipedia”