Linia kolejowa nr 405

 

Linia kolejowa Szczecinek – Słupsk – Ustka

 

Linia kolejowa nr 405 Piła Główna – Ustka – zarządzana przez PKP PLK linia kolejowa nr 405 z czynnym ruchem pasażerskim i towarowym, w północnej Polsce, łącząca stację Piła Główna z przystankiem osobowym Ustka. Jest to linia jednotorowa, zelektryfikowana na odcinkach Piła Główna – Szczecinek i Słupsk – Ustka. Przebiega przez województwo wielkopolskie (powiat pilski, powiat złotowski), województwo zachodniopomorskie (powiat szczecinecki) i województwo pomorskie (powiat bytowski, powiat słupski). Ma łączną długość 192,25 km.

 

 

Linia była budowana w dwóch etapach. W 1878 roku zakończono budowę odcinka Szczecinek – Ustka, a rok później Piła – Szczecinek. Z powodu rozbudowy lotniska wojskowego w Pile, przebieg linii w granicach administracyjnych miasta nieznacznie skorygowano. W roku 1989 zelektryfikowano odcinek Piła Gł.-Szczecinek, a rok później odcinek Słupsk – Ustka. Pozostały fragment linii pozostaje nadal niezelektryfikowany, nie ma też planów elektryfikacji. Dopuszczalne prędkości na linii to 90–120 km/h (dla pociągów pasażerskich). W 2017 roku przedsiębiorstwo ZRK DOM Poznań wykonało prace naprawcze na szlaku Szczecinek – Miastko w celu zabezpieczenia nasypu kolejowego, połączonego z wymianą 300 metrów toru, co pozwoliło na likwidację ograniczenia prędkości w km 75,050 – 75,350, w ramach zadania “Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na naprawie nasypu kolejowego na szlaku Szczecinek – Miastko, linii nr 405 Piła Główna – Ustka wraz z przyległym odcinkiem toru”.

26 maja 2017 PKP PLK podpisały z Trakcją PRKiI umowę na remont linii na odcinku granica województwa zachodniopomorskiego z pomorskim – Ustka. W ramach remontu przewidziano m.in. budowę 2 nowych przystanków: Słupsk Strefa i Ustka Osiedle.

 

Linia kolejowa nr 405 zaczyna się na węzłowej stacji Piła Główna i na swoim początkowym odcinku przebiega równolegle do linii nr 203 (dawnej Pruskiej Kolei Wschodniej). Na wysokości dawnych pilskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego tor skręca lekko w kierunku południowym i po łuku prowadzi do wiaduktu nad torami linii nr 203 na zachód od dawnej górki rozrządowej. Za wiaduktem znajduje się posterunek odgałęźny Piła Północ (3,833 km), przy którym rozpoczyna się linia nr 403 do Ulikowa. Tutaj też kończy się pomocniczy tor łączący nr 999, łączący linię 202 z towarową częścią stacji Piła Główna.

Przebieg linii w trakcie jej istnienia został zmodyfikowany w dwóch miejscach. Pierwszy raz w Korzybiu w okolicy 1920 roku. Przy okazji budowy linii kolejowej z Polanowa do Korzybia zmieniono układ toru na stacji w Korzybiu, a linię kolejową nr 405 przesunięto kilkadziesiąt metrów na zachód dodając jej dwa łuki. Do dziś pozostałością po pierwotnym przebiegu linii jest nasyp kolejowy oraz na równi stacyjnej pozostałości podsypki widoczne jako niewielkie podwyższenie terenu wykonane z tłucznia. Druga modyfikacja odbyła się w czasie budowy lotniska w Pile – stary odcinek służył jako bocznica do bazy lotniczej, natomiast właściwa linia omija obiekty od zachodu. Dalej linia przebiega w dużej mierze po stosunkowo wysokim nasypie aż do stacji Jastrowie (34,835 km), po drodze mijając dawny lokalny węzeł w Płytnicy. Do Szczecinka (70,711 km) linia przebiega w oddaleniu od zabudowań.

Elektryfikacja odcinka Piła Gł. – Szczecinek dobiegła końca 30 grudnia 1989. Przez cały rok kursują po nim pociągi REGIO spółki Przewozy Regionalne w relacjach Szczecinek/Kołobrzeg/Koszalin – Poznań Gł. oraz pociągi TLK spółki PKP Intercity łączące wybrzeże z południową częścią kraju. W sezonie letnim Przewozy Regionalne uruchamiają także pociągi InterREGIO do Kołobrzegu.

 

Odcinek Szczecinek–Słupsk przebiega głównie przez obszary zalesione (Puszcza Miastecka) i słabo zaludnione. Stacje Słosinko (108,39 km), Miastko (115,729 km) i Korzybie (152,558 km) pełniły dawniej rolę lokalnych węzłów przesiadkowych, jednak odchodzące od nich linie zostały zamknięte i rozebrane.

13 lipca 2010 roku doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich w Korzybiu.

Linia jest sterowana radiowo z Lokalnego Centrum Sterowania zlokalizowanego w Miastku. Po wypadku wszystkie kursy na trasie wykonują dwa szynobusy mijające się jedynie w Miastku. Odcinek nie jest zelektryfikowany.

6 grudnia 2013 roku pociąg osobowy SA132-005 relacji Miastko – Słupsk w okolicy miejscowości Ciecholub zderzył się z drzewem, którego konar przebił przednią szybę. Maszynista przeżył kładąc się na podłodze kabiny.

 

Słupsk (175,004 km) to ostatnia czynna stacja węzłowa na linii 405, krzyżującej się tu z magistralą nr 202, łączącą stację Gdańsk Główny ze Stargardem. Położony w Kobylnicy przystanek osobowy znajduje się już za semaforami wjazdowymi na stację Słupsk. W Słupsku linia przebiega na osi południe–północ i skręca lekko na północny zachód za stacją. Odcinek do Ustki (192,250 km) jest od 30 czerwca 1990 zelektryfikowany. Poza sezonem letnim gdyński zakład Przewozów Regionalnych uruchamia dwie pary pociągów REGIO na odcinku Słupsk – Ustka. W sezonie letnim pociągów jest więcej, przedłużane do Ustki są zarówno pociągi TLK spółki PKP Intercity, jak i pociągi REGIO ze Szczecina.

Odcinek Słupsk – Ustka miał stać się częścią projektu tzw. Słupskiej Kolei Morskiej, prace nad nim jednak zostały zawieszone.

 

Żródło wikipedia”