Linia kolejowa nr 403

 

linia kolejowa Piła – Stargard Szczeciński

 

Linia kolejowa łącząca Stargard z Piłą została zbudowana pod koniec XIX wieku. Jej budowę podzielono na trzy etapy. Pierwszy odcinek z Piły do Wałcza został otwarty 1 listopada 1881 roku, dalsza część linii kolejowej z Wałcza do Kalisza Pomorskiego została otwarta 1 września 1888 roku, a 1 września i 15 października 1895 uruchomiono odcinki Ognica–Ulikowo i Kalisz Pomorski-Ognica.

Po II wojnie światowej linia straciła swoją dawną rangę i obsługiwała tylko ruch lokalny. W końcu XX wieku stan techniczny linii uległ znacznemu pogorszeniu w takim stopniu, że został zamknięty odcinek pomiędzy Kaliszem Pomorskim a Wałczem. Ostatni rozkładowy pociąg ze Stargardu do Piły przez Wałcz odjechał 23 czerwca 2000 roku. Co jakiś czas pojawiały się pomysły modernizacji zdegradowanej linii, jednak były odkładane na później z powodu braku funduszy potrzebnych do przeprowadzenia remontu.

 

 

Niecały rok po zamknięciu linii, to jest 10 czerwca 2001 przywrócono ruch pociągów z Kalisza Pomorskiego do Stargardu, ale już 14 grudnia 2003 połączenie zostało ponownie zawieszone. 1 maja 2004 roku, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej po raz kolejny na tym samym odcinku wznowiono kursy pociągów, jednak radość nie trwała zbyt długo, bowiem już 30 czerwca tego samego roku ponownie zawieszono ruch na linii. Dopiero po ponad dwóch latach, to jest 1 września 2006 z powrotem pociągi znowu jeździły po linii. 31 stycznia 2007 zostaje przywrócony ruch pociągów na odcinku Piła – Wałcz. W związku z remontem linii i niską frekwencją dnia 21 lutego 2012 roku zawieszono połączenie z Wałcza do Piły. Półtora tygodnia później, 1 marca ten sam los spotkał odcinek z Kalisza Pomorskiego do Stargardu. 1 września 2012 roku ostatecznie został przywrócony ruch na odcinku od Szczecina do Piły

 

Dopiero w 2009 roku projekt modernizacji linii został włączony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Remontem został objęty odcinek pomiędzy Wałczem a Ulikowem, a jego zakres objął wymianę nawierzchni toru, roboty okołotorowe i odwodnieniowe, wymianę nawierzchni przejazdów, naprawę i modernizację wybranych peronów i montaż wiat przystankowych, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, naprawę obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów i przepustów oraz budowę łączności teletechnicznej.

W rezultacie modernizacji został przywrócony dla ruchu odcinek między Wałczem a Kaliszem Pomorskim. Została podniesiona prędkość do 100 km/h, skrócony czas podróży, zwiększona częstotliwość kursowania pociągów oraz poprawiona infrastruktura obsługi podróżnych. Wznowienie tego połączenia jest niezwykle istotne z punktu widzenia społeczności lokalnej, która w chwili obecnej ma utrudniony dostęp do urzędów, ośrodków akademickich i specjalistycznej pomocy medycznej zlokalizowanej w aglomeracji szczecińskiej. Całkowity koszt projektu to 19 758 915 złotych.

Pierwotnie pociągi ze Szczecina do Piły przez Wałcz, miały wyruszyć 1 czerwca 2012 roku. Termin przesunięto jednak o trzy miesiące. Już po przyjęciu rozkładu jazdy, pojawiły się trudności z dofinansowaniem przewozów regionalnych. Przesunięcie terminu uruchomienia przewozów pozwoliło PKP PLK na wykonanie dodatkowych prac, finansowanych z własnych środków; wzdłuż toru został ułożony kabel światłowodowy. Pozwoliły one m.in. na otwarcie zmodernizowanej nastawni w Kaliszu Pomorskim, która na odcinku z Wałcza do Ulikowa przejęła zdalną obsługę urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Od 1 września 2012 wznowiono regularne kursy pociągów w relacji Piła Główna–Szczecin Główny po modernizacji maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich podniesiono z 80 km/h do 100 km/h. W sezonie letnim 2016 r. po linii 403 kursował pociąg pospieszny TLK “Lubomirski” przez Bydgoszcz, Warszawę i Lublin do Przemyśla. Od 11 grudnia 2016 r. tą linią wytrasowano pociąg TLK “Moniuszko” w relacji Szczecin Gł. – Lublin, wcześniej kursował trasą przez Krzyż i Piłę.

8 stycznia 2014 Urząd Transportu Kolejowego nakazał wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych z powodu złego stanu technicznego podkładów. 19 września 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na kompleksową wymianę nawierzchni na odcinku Recz Pomorski – Tarnowo Pomorskie, na długości 10 km. Prace wykonała firma ZRK DOM Poznań. 06 czerwca 2018 rozstrzygnięto postępowanie na kompleksową wymianę nawierzchni na odcinku Prostynia – Ulikowo, dzięki czemu zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości i przywrócona zostanie prędkość rozkładowa 100 km/h, prace wykona ponownie ZRK DOM Poznań

 

Żródło wikipedia”